موسسه جشنواره ها و مناسبت های کیش

باغ راه

باغ راه ايراني
(Y180)

ساخت 20 هزار هكتار فضاي پارك به طول 4 كيلومتر در حاشيه بلوار مير مهنا و نيز ساخت 9 دروازه شهري در مسير با استفاده از شبيه سازي آثار باستاني 7 استان كشور(اصفهان، شيراز، كرمان، لرستان، آذربايجان، تهران و خراسان) و ايجاد پياده رو، پاركينگ و فضاي خدماتي و رفاهي در حال انجام است.