موسسه جشنواره ها و مناسبت های کیش

جنگ هاي شبانه

گردشگر گرامي؛ جهت كسب اطلاعات بيشتر، كد مركز را به سامانه پيامكي 6122 ارسال نمائيد


كد مركز

نام جنگ

شماره تلفن

زمان شروع برنامه

صاحب امتياز برنامه

شماره همراه

اجرا

تلفن همراه مجري

آدرس

8001

ايرانيا

09347680847

23:30 تا 2:00

سيد مجتبي حسيني

09121034570

حميد خندان

09128000340

اراضي نوار ساحلي، پشت بازار مريم، قطعه RF 75 ، رستوران نهنگ سفيد.

8002

شب عاشقي

09199314240

23:30 تا 2:30

مهرداد تاوتلي

09121455620

هوتن جوادي

09367457378

نوار توسعه سياحتي، قطعه VC 35 ، هتل شايگان

8003

پازل شو

09347689262

24:00 تا 2:00

محمدعلي نادعلي

09121534020

محمد شاهوران

09121993594

ميدان سيري، هتل ارم.

8004

قصر هيجان

09355155920

 

محمد مهدي عابديان

09121406525

رامين كوهستاني

09131173415

اراضي سياحتي، ميدان عطار نيشابوري،

8005

پارسي شو

44424991-5

23:30 تا 2:00

مداني رستمي

09122652132

مهدي رستمي

09124953854

ميدان ساحل، روبروي تالار شهر، هتل پارسيان.