موسسه جشنواره ها و مناسبت های کیش

درخت سبز

درخت سبز
(Y170)

درخت سبز کهنسال ترین درخت «لور یا انجیر معابد » جزیره کیش است و احتمالا بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ سال عمر دارد. بر شاخه های این درخت، گره هایی با نخ یا پارچه زده شده است که در نگاه اول آن را به نوعی مقدس می نمایاند. گروهی از مردم عقیده دارند که این درخت شگون دارد و به همین دلیل به قصد برآورده شدن نیازشان پارچه هایی به شاخه های آن می بندند.