موسسه جشنواره ها و مناسبت های کیش

دو ستاره

اسامي هتل

درجه

اتاق

زمان پذيرش

تلفن

وب سايت

آدرس

پانيذ

دو ستاره

65

14:00

076-44467381-5


كيش-ميدان پرديس-بلوار رودكي

آبادگران

دو ستاره

76

14:00

076-44424008


كيش-خيابان پروين اعتصامي

شباويز

دو ستاره

84

14:00

076-44465172-5


كيش - ابتداي جاده جهان

تماشا

دو ستاره

61

14:00

076-44467581-9


كيش - خيابان رودكي

تاپ رز

دو ستاره

42

14:00

076-44421151


كيش-خيابان ابن سينا

ستاره كيش

دو ستاره

34

14:00

076-44420410

 

كيش-بين ميدان سيري و هتل داريوش

كوثر

دو ستاره

24

14:00

076-44465187

www.kosarhotel.com

كيش- بلوار مرجان

ديدنيها

دو ستاره

28

14:00

076-44466011-20

 

كيش - ساحل مرجان -جنب برج دوقلو

رويان قائم

دو ستاره

80

14:00

076-44424410-12

 

كيش-ميدان ساحل-بلوار دريا

آرا

دو ستاره

55

14:00

076-44467464

 

كيش-خيابان رودكي