موسسه جشنواره ها و مناسبت های کیش

سايت حفاظت از لاك پشت ها

سايت حفاظت از لاك پشت ها
(كد G120)

لاك پشت ها براي تخمگذاري، شب هنگام به سواحل ماسه اي مي آيند و به كمك باله هاي عقبي لانه اي به عمق تقريبي 35 سانتي متر حفر مي كنند و سپس روي آن را با ماسه مي پوشانند. تخمگذاري لاك پشت هاي عقابي از اواخر اسفند ماه تا اواسط خرداد ماه ادامه دارد، لاك پشت هاي عقابي حدودا 50 تا 60 روز پس از تخم گذاري سر از تخم بيرون مي آورند و با زحمت فراوان خود را از بين ماسه ها بيرون كشيده و به كمك نور منعكس شده از سطح دريا راه را پيدا كرده و به سمت دريا مي روند. با توجه به اينكه هر ساله تعدادي از لاك پشت هاي عقابي و پشت چرمي براي تخم گذاري به سواحل كيش مي آيند، اداره محيط زيست سازمان منطقه آزاد كيش محوطه اي كه بيشترين تردد را براي تخم گذاري لاك پشت ها دارد را محصور كرده و از اين سايت بسيار مراقبت مي شود. سايت حفاظت از لاك پشتها در محدوده جنوبي كيش واقع است. شانس ديدن همزمان تخم گذاري و بيرون آمدن نوزادان از تخم در نيمه دوم ارديبهشت و نيمه اول خرداد براي گردشگران علاقه مند وجود دارد.