موسسه جشنواره ها و مناسبت های کیش

سایت پرندگان

سایت پرندگان
 (کد G130)

کیش با وجود مساحت کم وجزیره بودن، از تنوع زیستی جالب توجهی برخوردار است. پرندگان بومی و مهاجر که تعداد آن ها با کل تعداد گونه های پرندگان برخی از کشورهای اروپایی برابری می کند، در جزیره کیش وجود دارند. در زمستان جزیره پذیرای دسته های مختلف پرندگان مهاجر است که به محض گرم شدن هوا، خاک جزیره را ترک می کنند.