موسسه جشنواره ها و مناسبت های کیش

سه ستاره

هتل

درجه

اتاق

زمان پذيرش

تلفن

وب سايت

آدرس

سارا

سه ستاره

72

14:00

076-44467400-12

www.sarahotel.net

كيش- خيابان رودكي

هليا

سه ستاره

63

14:00

076-44424503-4

www.heliahotel.ir

كيش - بلوار ساحل - روبروي بازار زيتون

آنا

سه ستاره

68

14:00

076-44424120


كيش - ميدان اميركبير

آفتاب شرق

سه ستاره

47

14:00

076-44434100-4

www.aftabesharg.ir

كيش - ميدان سعدي - بلوار جاسك

پارس نيك

سه ستاره

37

14:00

076-44420141-4


كيش - ميدان امير كبير - خيابان دانش

پارسيان

سه ستاره

100

14:00

076-44424991-5

 

كيش- ميدان ساحل - جنب بازار زيتون

سان رايز

سه ستاره

49

14:00

076-44467502-5

www.sunrisekishhotel.com

كيش - بلوار خليج فارس

جام جم

سه ستاره

51

14:00

076-44424801-5

 

كيش- ميدان اميركبير-پشت دانشگاه كيش

گراند

سه ستاره

60

14:00

076-44424863

 

كيش-بلوار موج دريا-روبروي بازار ونوس

آرامش

سه ستاره

45

14:00

076-44424090

www.arameshhotel.com

كيش-بلوار ساحل-روبروي بازار زيتون

سيمرغ

سه ستاره

70

14:00

076-44465180-6

 

كيش- جاده جهان-بعد از هتل مارينا

گاردنيا

سه ستاره

57

14:00

076-44443158

 

كيش-بلوار هرمز- نرسيده به ميدان حافظ

لوتوس

سه ستاره

72

14:00

076-44421238

 

كيش - ميدان اميركبير

اسپادانا

سه ستاره

 

14:00

07644423630-1

www.spadanahotel.com

كيش - بلوار ايران - خيابان جامي - جنب صدا و سيما