موسسه جشنواره ها و مناسبت های کیش

شهر باستانی حریره جزیره کیش

شهر باستانی حریره جزیره کیش
(Y110)

طبق نظر سازمان میراث فرهنگی ، شهر حریره جزیره کیش هشتصد سال قدمت دارد. گستره پستی و بلندیها و خرابه های شهر قدیمی حریره حدود ۱۲۰ هکتار وسعت دارد و روزگاری شهری بزرگ و آباد در منطقه بوده است.
دوران طلایی شهر حریره کیش از سال ۳۶۷ تا ۹۱۲ هجری قمری بوده است. آن چه امروز از این شهر بر جای مانده حجمی از معماری شهری است. اما کمتر و به ندرت تاق ها و پوشش ها و سقف های سالمی بر جای مانده است جز در پاره ای موارد که پوشش های تاقی شکل سنگی از گزند تخریب در امان مانده اند.