موسسه جشنواره ها و مناسبت های کیش

مجموعه سواركاري

مجموعه سواركاري
 كد مركز: (S400)

در شمال جزيره در مجاورت دهكده المپيك احداث شده است. اين باشگاه شامل مانژ مخصوص تمرين، اصطبل ها، پيست كورس و كلينيك دامپزشكي است كه در حال حاضر چندين رأس اسب از نژادهاي دوخون، دوره سوري و عرب را در خود جاي داده و در اختيار علاقمندان اسب سواري قرار دارد. در ايام نوروز، تور بازديد از ساحل زيباي كرانه، مجموعه ورزشي المپيك و پيست سواركاري با كالسكه، در مجموعه سواركاري كيش برگزار مي گردد.