موسسه جشنواره ها و مناسبت های کیش

چهار ستاره

 هتل

درجه

اتاق

زمان پذيرش

تلفن

وب سايت

آدرس

مريم

چهار ستاره

56

14:00

076-44467519

www.sorinethotels.com

كيش-جنوب شرقي ميدان امير كبير

صدف

چهار ستاره

55

14:00

076-44420595

www.hotelsorinetsadaf.com

كيش - ميدان امير كبير - روبروي دانشگاه شريف

شايگان

چهار ستاره

136

14:00

076-44467451

www.shayganhotel.com

كيش - خيابان رودكي

فلامينگو

چهار ستاره

200

14:00

076-44424134

www.flamingohotel.ir

كيش - بلوار دريا

آريان

چهار ستاره

68

14:00

076-44467356

www.arianhotel.com

كيش - ميدان اميركبير

آراميس

چهار ستاره

64

14:00

076-44423829

 

كيش - بلوار رودكي

ارم

چهار ستاره

390

14:00

076-44446290-5

www.kisheramhotel.com

كيش- خيابان ارم- نرسيده به ميدان سيري